onsdag 24 februari 2010

Artikelserie om hundens betydelse för människans hälsa

Dagens Nyheter publicerar just nu en serie om hundars betydelse för människors hälsa (länkarna se nedan) och Thomas Lerners artikel i dag, del tre i serien, tar upp Frösunda Activera Hundcenter i Täby, ett hunddagis där personer med neuropsykiatriska funktionshinder som Asperger och autism arbetstränar. De har ofta svårt att läsa av andra människor, och kommunikationen med hundar är rakare, och därför enklare. Camilla Martinsson, anställd på dagiset, upplever att "människor har sina sociala koder, det blir inte lika komplicerat med hundarna." I arbetet med hundarna utvecklas självförtroendet och förmågan att ta ansvar, viktiga egenskaper för att kunna få "ett vanligt arbete."

Internationell forskning har länge påvisat att umgänge med djur, och då speciellt hundar, har en positiv inverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Vi vet att stressen minskar, blodtrycket sjunker, samtidigt som kontakt med djur utvecklar den sociala kompetensen och förmågan att känna empati. En svensk studie fastslår, tvärtemot gängse uppfattning, att barn som i tidig ålder har kontakt med hundar löper mindre risk än andra att utveckla astma och allergi, och så blir de lyckligare (Margareta Håkanssons rapport "Djurens betydelse för människors hälsa" SLU 2009).

Hundar i synnerhet kan hjälpa människor med olika funktionshinder att öka sin livskvalitet, bara genom att finnas till, genom att acceptera människan som hon är . Eller som Camilla Martinsson uttrycker det, "Hundarna älskar mig även om jag någon dag skulle må dåligt. De tröstar, bryr sig om mig och vill ha mig - oavsett mitt stämningsläge." Vi vet att även äldre vinner på umgänge med djur; de är friskare, mindre depressiva och återhämtar sig snabbare efter operationer. För två år sen startade projektet "Hund i vården" i Uppsala som utbildar personal i hur man kan använda hundar på äldreboenden och i demensvården, och hur rehabiliteringen av strokepatienter kan gynnas av kontakt med hundar.

Själv har jag just startat på ett forskningsprojekt, (M)animal, om djurens roll, speciellt då hundar, i litteraturen som nu samlar forskare över disciplingränserna. Jag ska delta i några konferenser framöver och återkommer med uppdateringar.

Claudia

Mer läsning ur DN:s serie "Bästa vännen"
* ”Tass” — planer på hundprojekt inom den svenska kriminalvården
* ”Hunden gav mig människovärde”
* Thomas Lerner: Trusty tröstade vilsen yngling
* Etnobiologen: ”Vi människor vill få bort djuret i hunden.”
* ”Tillsammans med Zelda kan jag  bara vara”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar