söndag 14 november 2010

Varg & Hund - vad händer om de möts

Vargen finns inte längre bara i Värmland och Dalarna - på landet och på tryggt avstånd - utan har flyttat närmare storstaden.

Med etableringen av Riala reviret som är beläget mellan Åkersberga och Norrtälje finns vargen runt knuten, så att säga, och media har rapporterat om riven boskap och angrepp på hund med dödlig utgång. Givetvis skapar detta oro hos hundägare och i dagarna anordnade Länsstyrelsen i Stockholms län ett informationsmöte i Åkersberga som tog upp frågor om likheter och skillnader mellan hund och varg och, inte minst, vad som händer när de möts.

Etologen Tobias Gustavsson från Grimsö Forskningsstation började föreläsningen med att avliva en del myter om varg, och om hund. Ta det seglivade begreppet 'rangordningar' som alla hundägare stöter på i hundlitteraturen och på kurser. Tobias förklarade att etologer ser på rangordningsbegreppet som en konstruktion vi skapar för att vår hjärna vill ha ordning.

Vi har en benägenhet att projicera våra uppfattningar om hierarkiska system på djuren vi studerar, och det är snarare våra förväntningar än verkliga förhållanden som styr hur vi tolkar vad vi observerar. Vi ser vad vi förväntar oss att se, med andra ord. Vad etologerna istället pratar om är positionen i gruppen som styrs av tre faktorer: kunskap, initiativ, trygghet. Det är självsäkra, trygga individer som placerar sig högt i det sociala spelet, inte busar som trycker ner andra.

Rangordningar skapas ofta av yttre omständigheter, och inhägnade vargar beter sig inte som vargar i det fria. Vilket även gäller våra hundar som i den moderna urbaniserade världen omges av synliga och osynliga stängsel - koppel, tomtgränser, hundgårdar - som stänger möjliga flyktvägar, med risk för ökat aggression.

En annan myt som är svår att avliva är den om 'ledarskap.' Vi är många hundägare som fått höra att s k problembeteenden hos vår hund (dra i koppel, inte komma på inkallning, göra utfall mot andra hundar etc) beror på brister i vårt ledarskap. Och här minns jag något som hundtränaren Pelle Agorelius på Saxhytte Gård brukar säga - var kritisk om du stöter på någon som förklarar din hunds beteende genom brister i ditt ledarskap ('hem och skärp upp grunddressyren') istället för att hjälpa dig, för då har du inte stött på en bra hundtränare utan på en bortförklaringsstränare.

Överhuvudtaget styrs mycket i hundvärlden av dessa två myter, hierarkisk rangordning och ledarskap, även om det sker en del förändringar i hur vi ser på hunden. Tobias tar upp två alternativa förklaringsmodeller. Den ena kallar han för 'konfliktperspektivet' som utgår ifrån antagandet att hunden strävar uppåt i hierarkin, provocerar, och måste hållas på sin plats.

'Harmoniperspektivet' däremot bygger på antaganden att individen strävar efter att passa in och vill samarbeta. Återigen är det vårt sätt att se på hunden som styr vår förståelse av den, och Tobias berättade att han själv har sex stora hundar som sover i sängen och som får äta utan att han kräver att de först sitter vid matskålen och tar ögonkontakt innan de får ett varsågod. Han poängterar att vi väljer hur våra hundar blir, och att ett aggressivt sätt med många bestraffningar leder till en aggressiv hund.

När föredraget kommer in på vargen får vi en del nyttig information om vargarna i olika vargrevir, om hur vargar rör sig över stora ytor och hur de slår sig till ro i ett revir. Rialareviret är det minsta i Sverige, med god tillgång på rådjur, och hannen är genetisk värdefull eftersom han är avkomma till Galvenhannen (dvs 50% av hans gener kommer utifrån, vilket är viktigt i den starkt inavlade svenska stammen som härstammar från tre djur). Tiken kommer från Lokareviret och i våras föddes fyra valpar.

Man vet inte hur många som är kvar i livet (det är bara tiken som bär sändare), men risken är stor att flera av valparna faller offer för trafiken när de lämnar sin familjegrupp (4 av 5 dödade vargar blir trafikdödade). Tobias talar om familjegrupp när han pratar om vargarna, inte flock, för vi har mamma-pappa-barn konstellationer ('en riktig svensk kärnfamilj') i vargreviren.

Men om nu någon hade förväntat sig att Tobias skulle romantisera vargen, kom den förväntningen på skam. Tobias redogör tydligt för att 141 hundar dödats av varg mellan 1995-2005, de allra flesta jakthundar som dödats under jakt, där drevern toppar statistiken.

Vad händer då i mötet som gör att det ofta får en dödlig utgång för hunden? Vi får lära oss att i ett avseende är hund och varg diametralt olika - där våra hundar tolererar bekanta utanför familjegruppen, har vargar ingen förståelse av bekanskapskrets, man är antingen del av familjen eller potentiell fiende. Stöter då en varg på en hund smäller det. Oftast. För det finns exempel på en varg som lekt med en hund bara för att döda en annan (vargar, som hundar, och som människor, har sympatier för vissa och antipatier för andra).

Jag frågade om kroppsspråket skiljer sig mellan varg och hund, för det skulle förklara en del, men Tobias svarade att det inte finns några studier på det. Återigen, vi utgår från inhägnade vargar och vet väldigt lite om vargen i det fria.

Så vargmöten är potentiellt farliga för hund, och ska helst undvikas. Det säkraste sättet att undvika varg är att hålla hunden kopplad, vargen angriper inte så nära människan.

Men vi som vill ha våra hundar lösa i skogen?

Ett bra tips är givetvis att undvika att släppa hunden i själva vargreviret, eller att sätta en vargpingla på hunden (de kan beställas gratis hos Länsstyrelsen), eller att använda en kevlarväst på jakthunden. Och att kolla vargwebben (gå in på http://webmap.slu.se/website/vargwebb/viewer.asp, välj Riala revir). Det gäller dock att komma ihåg att det är främst jakthundar som jobbar långt från sin förare som är i riskzonen, och att det dödas en jakthund på 9000 jaktdagar.

Något jag tar med mig hem är hur seglivade vissa myter är, om rangordning, om ledarskap, och inte minst om vargen själv. Och hur sen dessa myter påverkar vårt förhållningssätt till vargen, och till våra hundar. Men jag har också lärt mig att även om man inte ska överdriva risken att min hund angrips av varg (Tobias bor mitt i ett vargrevir med sex hundar utan att vargarna angripit hundarna), så bör man ha respekt för vargen och helst undvika ett möte - vilket är mitt ansvar, så går jag i skogarna norr om Åkersberga ska vargpinglan på.

- Claudia Egerer -

2 kommentarer:

  1. Vad göra när man plötsligen står öga mot öga med en varg eller en hel flock? Är det klättra upp på träde eller går det att skrämma de på något sätt?

    SvaraRadera
  2. Risken att springa på en hel vargfamil är ytterst liten, men vid alla vargmöten gäller att SPRINGA MOT VARGEN för då sticker den.
    Jag vet att gamla myter om människoätande vargar spökar, men det finns inga belägg för att vargen angriper oss. Och ser man till statistiken har den all anledning att lägga benen på ryggen: skyddsjakt, licensjakt, tjuvjakt och inte minst biltrafiken...

    Claudia

    SvaraRadera