tisdag 23 april 2013

Strandhundarna har ändrat organisationsform

På Strandhundarnas årsmöte den 15 aril 2013 beslutades att den formella föreningen avslutas och verksamheten fortsätter som en fristående ”klubb” utan registrerade medlemmar, öppen för alla hundägare och andra intresserade som bor i området.

Avsikten är att hundägare och hundar ska kunna träffas, ha kul ihop och lära av varandra. Dessutom är det bra om man kan bidra till en fortsatt positiv inställning till hundar från övriga boende i området.

För att kunna träffas på ett enkelt och oorganiserat sätt föreslås en stående träfftid (t ex varje söndag kl 13.00) på en bestämd plats (t ex på fältet vid kanalen nedanför förskolan Flottiljen). En person utses, t ex på ett år, att svara för information och påminnelser via mejl till dem som anmält sin mejladress. Inför varje aktivitet utses en eller flera personer att ansvara för denna, dock utan ansvar för deltagarna och deras hundar. Ev. kostnader i samband med aktivitet betalas på plats av respektive deltagare.

Exempel på aktiviteter:
• kortare promenader tillsammans med de ekipage som anslutit
• lite längre årstidsanpassade promenader, kanske med picknick
• lek på fältet, lättare agility (t ex skogsagility)
• gå tillsammans på föreläsningar som organiseras av hundföreningar som t ex THS, TDBK eller andra.

Strandhundarna blir således en aktivitetsgrupp utan formell styrelse och vidhängande förpliktelser och gemenskapen bygger på deltagarnas egna initiativ och insatser. Den som önskar mer organiserad verksamhet kan naturligtvis vara ansluten till någon av de hundföreningar som finns i regionen.

Kerstin R Engström
Sammankallande för aktiviteter

Vet du att det finns en djurambulans?

Calles uppfödare Lena uppmärksammade mig häromdagen på att hon har blivit medlem i en organisation som kaller sig Djurambulansen. Saknar man egen bil eller möjlighet att själv snabbt ta sitt djur till vård så kan man beställa en djurambulansbil. Helt suveränt!

Calles matte och jag ska bli medlemmar trots att vi har bil, för att vi tycker att initiativet och organisationen är värd vårt stöd.

Läs mer på deras hemsida djurhjalp.se.
OBS! Det finns även något liknande under adressen djurambulansen.se, men det är en lokal verksamhet i Småland.

Michael