onsdag 23 juli 2014

Hundlekplats i Hägernäs Strand?

Tack alla som svarade på mitt upprop om bra argument för att Täby kommun ska välja Hägernäs Strand för en hundlekplats. Här kan ni läsa brevet som skickades till kommunen och som baserades på era synpunkter. Kommunen har ett informationsmöte den 20 augusti, 16.00-17.30. VIKTIGT! Den som är intresserad kan vända sig till kommunen, Gatu- och parkavdelningen, park@taby.se,  för anmälan senast den 12/8.

Brev till Täby kommun angående HUNDLEKPLATS

 I Hägernäs Strand med närområde finns många hundar boende och därtill kommer att många hundägare promenerar längs strandpromenaden, även om man bor i ett annat område.
                                   
Här finns nu ca 850 lägenheter, inga egna inhägnade trädgårdar, många äldre ensamboende, varav många har hund. Det är ett fantastiskt fint område att promenera i. När området var nytt uppstod en del klagomål och en del missöden i mötena mellan människor och hundar. Strandhundarna bildades och har arbetat för att skapa ömsesidig förståelse för varandra – hundägare, boende och besökare – t ex genom att hålla hundarna kopplade och genom att göra bajsplockningsaktioner. Nu får hundägarna beröm av renhållningskillarna som säger att Hägernäs Strand hör till de renaste och fräschaste områdena vad gäller nedskräpning från hundar.
 Strandhundarna är en intressentgrupp (ett 80-tal personer) som värnar om hundarnas fysiska och mentala hälsa, om miljön där hundar rastas och inte minst om goda kontakter med de människor som hundarna möter och lever nära. Strandhundarna har tidigare varit organiserat som en ideell förening, men föreningen är nedlagd och nu är det en löst sammansatt grupp av hundintresserade människor, som vill fortsätta ha kontakt med varandra för information och gemensamma aktiviteter.
 Dock vill vi väldigt gärna ha tillgång till en plats där vi kan släppa våra hundar lösa. Dels för lek med andra hundar, något som är väldigt fostrande och skapar tolerans mellan hundarna på ett naturligt sätt. Det är svårt att få till om de endast får hälsa på varandra kopplade. Dels också för att kunna träna hunden till lydnad och uppmärksamhet på lite avstånd, då utan koppel för att få effekt. Kan man göra det inom ett inhägnat område så stör man inga utomstående och man kan alltid få tag i hunden på ett säkert sätt.
 En hundlekplats skulle passa bra i den nya parken nära tennisbanan och nära den nya fågelskådarbryggan. Alternativt vid ängen nedanför fängelset. Där finns inga boende som ev skulle störas.
 Det skulle också vara en fantastiskt trevlig möjlighet att ha roligt med sin hund om det kunde skapas ett inhägnat hundbad vid stranden någonstans. Kanske mellan Hägernäsbadet och Röhäll. Beträffande löpande skötsel av en hundlekplats kan inte Strandhundarna åta sig ett sådant uppdrag mot kommunen, då ju Strandhundarna består av en löst sammansatt intressegrupp. Men gruppen har ju hittills visat sitt intresse att hålla rent efter hundarna i området så man kommer säkert att i fortsättningen vilja göra städdagar i hundlekplatsens område. Dessutom bör man naturligtvis sätta upp en stolpe med hundbajspåsar och en stor tunna att kasta i alldeles vid entrén. Och renhållningspersonalen får ta en tur och tömma som vid andra soptunnor längs vägen. Vi i Strandhundarna tror inte att renhållningen ska bli ett problem.
 Hägernäs Strand den 11 juli 2014 För Strandhundarna Kerstin R Engström
krendahlengstrom@gmail.comSödra Catalinagränd 41183 68 Täby                      
Tel 073 660 2133