söndag 2 februari 2014

Brev till Strandhundarna angående hundrastgård 


"Till Hundyran och Strandhundarna

Hägernäs Strands Forum, HSF,  är en löst organiserad samarbetsorganisation för bostadsrättsföreningarna i Hägernäs Strand. Vid vårt möte i oktober beslöt vi att samla upp idéer till hur kommunen skulle kunna bidra till att göra vårt område ännu bättre.
Ett antal idéer samlades in från de femton föreningarna. Därefter, i november, besökte Erik Tegner och jag kommunalrådet Erik Andersson och berättade om förslagen och diskuterade lite om Hägernäs Strand. Erik Andersson lovade att återkomma med svar. Han har nu återkommit efter att ha berett frågorna med tjänstemännen.

Ett av förslagen i oktober var att skapa en rastgård i den park som skulle etableras bortom Rönningebäcken.
Kommunens svar är följande:
                 
Gatu- och parkavdelningen har beslutat att inte anlägga hundrastgårdar, bl a pga arbetsmiljöskäl, smittorisk och att vi anser att det i kommunen finns tillräckligt stora strövområden där man har möjlighet att motionera sin hund, till skillnad från exempelvis Stockholm stad. Finns det intresse och någon förening är villig att sköta driften av hundrastgården kan frågan diskuteras vidare.

Det finns en liten öppning i sista meningen. Det gäller i så fall att det ska finnas en hållbar lösning för ansvaret för skötseln av rastgården. En sådan lösning måste utgå från hundägare eller andra som driver hundfrågor.
Jag skriver därför till Hundyran och Strandhundarna för att överlämna frågan. Det hänger på er om frågan ska kunna drivas vidare.

Jag vet inte hur stabil en ”driftorganisation” behöver vara för att övertyga kommunen om att det kommer att fungera, förmodligen krävs ett skriftligt åtagande.

Hägernäs Strands Forum driver inte denna fråga. Jag och/eller Erik Tegner kan ta på oss att förmedla kontakt till kommunen om/när ni har något konkret att föreslå dem.

Jag föreslår att ni tar kontakt med varandra på något lämpligt sätt för att klara ut om det finns något sätt att komma vidare.

Med vänlig hälsning,
Anders Wik
ordf i HSF"

Skriv gärna till Strandhundarna på adress krendahlengstrom@gmail.com och säg vad du tycker i frågan. Har du något förslag till lösning så är du välkommen att berätta. /Kerstin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar